Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Kontrola

ECOVIVENDI planira i realizuje kontrolu organskog proizvoda shodno dokumentovanoj proceduri i organskom standardu.

ECOVIVENDI u procesu sertifikacije, primenjuje, kod svih OPERATORA, bar jednu fizičku kontrolu u toku kalendarske godine na lokaciji tj. kontrolu prijavljenih proizvodnih jedinica, aktivnosti i proizvoda.

Primenjuju se osnovne 3 vrste kontrola:

  • planirana (uvodna, redovna)
  • dodatna
  • vanredna (bez najave)

U zavisnosti od predmeta i obima sertifikacije, rezultata prethodne kontrole, naknadnih izmena i informacija kao i prigovora, moguće je da se izvrši vanredna ili dodatna kontrola kao deo redovne ili nadzorne.

ECOVIVENDI sprovodi analizu rizika svih OPERATORA na osnovu koje planira realizaciju vanredne kontrole  kod onih OPERATORA koji su ocenjeni kao visoko rizični. ECOVIVENDI na osnovu analize rizika unapred planira sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja organskog proizvoda kod OPERATORA.

Metodi kontrole

Fizička kontrola na lokaciji se najavljuje nekoliko dana ranije izuzev planirane vanredne kontrole koja se može najaviti najviše 24 časa ranije.

Bez obzira na šemu sertifikacije, fizička kontrola na lokaciji obuhvata:

  • proveru primene organskih metoda;
  • upotrebu repromaterijala i sastojaka;
  • rukovanje/preradu organskim proizvodom;
  • verifikaciju dokumentacije.

Tokom kontrole može se izvršiti uzorkovanje materijala/proizvoda u cilju provere organskih metoda ili sumnje a uvek ukoliko je unapred planirano.

Pažnja!!

ECOVIVENDI zadržava pravo da utvrdi termin, učestalost i vrstu kontrole.

Ako OPERATOR planira da primeni organske metode koje su u fleksibilnom režimu, obavezan je da na vreme pribavi odobrenje od ECOVIVENDI za primenu istih (npr. paralelna proizvodnja, konvencionalni reproduktivni materijal, pesticidi i đubriva, konvencionalni sastojci za preradu).

ECOVIVENDI, početkom godine obaveštava OPERATORA o angažovanim akreditovanim laboratorijama kojima je povereno ispitivanje.


Pogledajte sledeći korak u postupku sertifikacijeSERTIFIKAT