Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Odstupanja u primeni organskih metoda

U organskoj proizvodnji moguće je odstupiti u primeni organskih metoda kada je potrebno:

 1. Osigurati započinjenje ili održanje organske proizvodnje na gazdinstvima izloženim klimatskim, geografskim i strukturnim ograničenjima;
 2. Upotrebiti konvencionalni RM netretiran zabranjenim materijalom zbog nedostupnosti organskog na tržištu RS;
 3. Upotrebiti đubrivo odnosno pesticid i pored primenjenih preventivnih i praktičnih mera u održavanju i podizanju plodnosti zemljišta odnosno kontroli štetočina;
 4. Primeniti lek u nezi bolesne životinje i pored primene preventivnih i praktičnih mera;
 5. Upotrebiti nepoljoprivredni sastojak u preradi hrane i hrane za životinje zbog tehnološkog postupka ili zahteva samog proizvoda;
 6. Upotrebiti poljoprivredni sastojak konvencionalnog porekla zbog nedostupnosti istog u organskom obliku na tržištu RS.

U organskom standardu navode se:

 • detaljni uslovi za primenu prethodno navedenih odstupanja,
 • vrste materijala odobrene za upotrebu u organskoj proizvodnji,
 • uslovi koje OPERATOR mora ispuniti da bi bilo odobreno odstupanje,
 • mere kontrole.

ECOVIVENDI će u zavisnosti od nadležnosti, odobriti odstupanje u primeni organskih metoda ako su uslovi ispunjeni.

Tehnički materijali u režimu ograničene upotrebe

Tehničke materijale i sastojke, mineralnog, biljnog, animalnog, mikrobiološkog, sintetičkog i konvencionalnog poljoprivrednog porekla, OPERATOR može upotrebiti u realizaciji organskog proizvoda samo kada je upotreba istih odobrena i opravdana.

U tehničke materijale koji su u režimu ograničene upotrebe, ubrajaju se:

 • reproduktivan materijal konvencionalnog porekla,
 • đubriva i oplemenjivači zemljišta,
 • pesticidi,
 • biodinamički preparati,
 • lekovi za lečenje životinja,
 • aditivi i drugi sastojci za preradu hrane i hrane za životinje,
 • poljoprivredni sastojci konvencionalnog porekla za preradu hrane i hrane za životinje,
 • sredstva za održavanje higijene.

U organskoj proizvodnji zabranjena je upotreba GMO-proizvoda i njihovih derivata što se odnosi i na tehničke materijale.

Pažnja!!

OPERATOR će svaku nameru o upotrebi tehničkog materijala u proizvodnji organskog proizvoda, prijaviti ECOVIVENDI putem obrasca za odstupanje u primeni organskih metoda.

Sastojci koji se upotrebljavaju u preradi hrane i hrane za životinje se odobravaju putem obrasca za odobrenje proizvoda.

Opravdanost odstupanja u primeni organskih metoda, OPERATOR će na odgovarajući način dokumentovati.

OPERATOR je obavezan da preduzima sve preventivne i praktične mere koje se odnose na predmetno odstupanje.

OPERATOR je obavezan da vodi računa o karenci upotrebljenog odobrenog pesticida odnosno leka.

Upotreba neodobrenog tehničkog materijala u organskoj proizvodnji dovodi do odbijanja sertifikacije.