Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Domaće tržište

Sertifikacija je namenjena primarnim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima i distributerima uključujući uvoznike.

Grupe proizvoda koji se obuhvataju sertifikacijom su neprerađeni poljoprivredni proizvodi uključujući i žive životinje, prerađena hrana, hrana za životinje i reproduktivni materijal.

Bilo koji proizvod prodat kao organski na teritoriji Republike Srbije, ispunjava zahteve koji su navedeni u:

Izvoz u EU

Sertifikacija je namenjena primarnim proizvođačima i prerađivačima koji imaju nameru da organski proizvod izvezu na EU tržište.

Grupe proizvoda koji podležu sertifikaciji su neprerađeni poljoprivredni proizvodi biljnog porekla i prerađena hrana.

Organski proizvod namenjen izvozu u EU, ispunjava zahteve koji su navedeni u Ecovivendi Privatnom Standardu Za Sertifikaciju Organskih Proizvoda ver. 9.6  ekvivalentnom EC 834/07 i EC 889/08.

Pažnja!!

Standardi raspolažu svim informacijama o organskim metodama, odobrenim sredstvima, metodama kontrole i obavezama operatora. U interesu je OPERATORA da se dobro upozna sa zahtevima i iste primenjuje u proizvodnji organskog proizvoda. ECOVIVENDI ne pruža savetodavne usluge u ispunjenju zahteva za sertifikaciju ali je uspostavio set informacija u kojima su bliže objašnjenje metode kontrole i sertifikacije organskog proizvoda kao i obaveze OPERATORA.

U slučaju da OPERATOR odstupi u odnosu na zahteve za sertifikaciju definisanih u ovim standardima, ECOVIVENDI je utvrdio težinu nepravilnosti i posledicu. Male neusaglašenosti ne utiču na održavanje ili dodeljivanje sertifikacije. Važne neusaglašenosti u nekim slučajevima mogu uticati na održavanje ili dodeljivanje sertifikacije. Prekršaji utiču na održanje ili dodeljivanje sertifikacije. U cilju nastavka sertifikacije uz uslov da je primenljivo, OPERATORU će se pružiti mogućnost da u određenom vremenskom roku ispravi grešku.

ECOVIVENDI će tamo gde je primenljivo, naložiti sprovođenje mera predostrožnosti:

  • Fizičko odvajanje kompromitovanog proizvoda i zabrana dalje upotrebe;
  • Zabrana stavljanja u promet kompromitovanog proizvoda, označenog ili ne znakom usaglašenosti;
  • Naređuje operatoru da primeni proceduru povlačenja kompromitovanog proizvoda sa tržišta;
  • Naređuje operatoru da dostavi dokaze o realizaciji naloženih mera;
  • ECOVIVENDI suspenduje/povlači dodeljenu ispravu usaglašenosti;
  • ECOVIVENDI postavlja obaveštavanje na website-a i/ili obaveštava nadzorni organ.