Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Upotreba izraza i znaka usaglašenosti

OPERATOR kojem je dodeljena licenca ima pravo da se tekstualno poziva na organsku proizvodnju i upotrebljava termine („organic“, „eko“, „bio“ i slično) u prodajnim i reklamnim aktivnostima. ECOVIVENDI formalno ne odobrava tekstualno pozivanje na organsku proizvodnju ali kontroliše upotrebu.

ECOVIVENDI formalno odobrava upotrebu znaka usaglašenosti za vizuelno označavanje upakovanog organskog proizvoda. OPERATORU može biti odobrena upotreba znaka usaglašenosti ukoliko je organski proizvod sertifikovan u skladu sa zahtevima organskog standarda.

Obeležavanje organskog proizvoda

Organski proizvod namenjen prodaji će biti upakovan i adekvatno obeležen deklaracijom i znakom usaglašenosti.

Izgled i veličina RS-eko znaka, mesto postavljanja kao i tekst deklaracije je opisan u organskom standardu.

Izgled i veličina EU-eko znaka, mesto postavljanja kao i tekst deklaracije je opisan u organskom standardu.

Pažnja!

OPERATOR je obavezan da putem prijavnog obrasca definiše u kojim oblicima i dokumentaciji ima nameru da se tekstualno poziva na organsku proizvodnju.

ECOVIVENDI ograničava kontrolu i odobravanje teksta deklaracije samo u delu koji se odnosi na zahteve u vezi označavanja organskog proizvoda. OPERATOR snosi odgovornost za usklađivanje ostalog teksta deklaracije sa pravilima koji važe za predmetni proizvod.

OPERATOR može obeležavati samo one organske proizvode za koje je prethodno pribaviljeno odobrenje.

Svaka izmena u obeležavanju će biti prijavljena ECOVIVENDI-u.