Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

ECOVIVENDI pruža usluge sertifikacije organskih proizvoda u skladu se zahtevima SRPS ISO/IEC 17065:2016:

  • neprekidno održava i poboljšava kompetentnost svog osoblja kako bi se obezbedilo poverenje svih zainteresovanih strana u procesu sertifikacije organskih proizvoda,
  • obezbeđuje otvorenost prema svim podnosiocima zahteva za sertifikaciju, primenjujući osnovne principe sertifikacije, nepristrasnost, poverljivost, kompetentnost i nediskrimisanost,
  • ispunjava obaveze prema društvu,
  • svojim aktivnostima doprinosi održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Za posebne poslove gde je potreban multidisciplinaran rad, formirane su komisije za:

  • obezbeđenje nepristrasnost,
  • razvoj sertifikacionih šema i
  • rešavanje prigovora.

ECOVIVENDI sve podatke i informacije dobijene ili nastale u toku obavljanja sertifikacije organskih proizvoda tretira kao poverljive, izuzev onih koje je ECOVIVENDI u obavezi da objavi ili dostavi određenim trećim stranama i onih koje je OPERATOR učinio javno dostupnim.

Obradi informacija pristiglih od strane OPERATORA se pristupa po vremenu pristizanja. Ukoliko su informacije nepotpune ili nedovoljne, uticaće na dužinu obrade.

Politika nepristrastnosti

Ukoliko korisnik usluge sertifikacije proceni da je izveštaj/odluka doneta na njegovu štetu, ima prava da uloži prigovor.

Podnet prigovor ne izazva finansijski trosak, kao ni promenu u odnosu i komunikaciji prema podnosiocu. Sve ulazne i izlazne informacije u vezi prigovora se tretiraju kao poverljive.

Ukoliko je zainteresovana strana uputila prigovor koji se odnosi na registrovanog operatora, ECOVIVENDI će prigovor proslediti operatoru u najkraćem roku i tražiće da se operator pisanim putem izjasni u vezi prigovora.

Podnosilac prigovora se obaveštava o rezultatima rešavanja prigovora u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema.

Rešavanje prigovora

ECOVIVENDI je vlasnik ove internet stranice odnosno njegovog sadržaja te zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši izmene, učini je privremeno nedostupnom ili trajno ukloni.

ECOVIVENDI ne može u svakom trenutku garantovati da je sadržaj potpun i ažuran te isti služi u informativne svrhe.

Za linkove ka eksternim internet stranicama ECOVIVENDI nije odgovoran za tačnost i ažurnost informacija na istim.

Direktor
Jovan Adamović