Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Prijava

OPERATOR koji se prvi put uključuje u sistem organske kontrole i sertifikacije popunjava odgovarajući prijavni obrazac. Prijavni obrazac je prilagođen predmetnoj sertifikacionoj šemi.

Popunjen i potpisan prijavni obrazac se može dostaviti elektronskim putem ili poštom.

U slučaju transfera, ECOVIVENDI će za potrebe realizacije ostvariti kontakt sa prvobitnim sertifikacionim telom.

Ugovaranje

ECOVIVENDI preispituje informacije i po prihvatanju Prijave, utvrđuju se troškovi usluge nakon čega se OPERATORU dostavlja ponuda.

Po prihvatanju ponude, potpisuje se ugovor.

Početak primene organskih metoda kao i početak perioda konverzije određen je datumom ugovaranja.

Ugovaranje se mora završiti pre izvođenja fizičke kontrole.

Pažnja!

OPERATOR koji je već uključen u sistem organske kontrole i sertifikacije, svake kalendarske godine, do roka koji odredi ECOVIVENDI, dostavlja prijavni obrazac na osnovu kojeg se ugovor obnavlja.

OPERATOR koji vrši uvoz organskog proizvoda u RS, obavezan je da bez odlaganja prijavi realizovani uvoz.

OPERATOR koji vrši izvoz organskog proizvoda, obavezan je da na vreme prijavi planiran izvoz kako bi ECOVIVENDI mogao da obavi sve predviđene kontrolne aktivnosti.

Ukoliko nastanu izmene u odnosu na prvobitno dostavljenu Prijavu, OPERATOR je obavezan da odmah obavesti ECOVIVENDI.


Pogledajte sledeći korak u postupku sertifikacijeKONTROLA