Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

Sertifikat

ECOVIVENDI preispituje nalaze iz kontrole kao i druge informacije u cilju utvrđivanja ispunjenja zahteva za sertifikaciju od strane OPERATORA. Na osnovu rezltata preispitivanja, donosi se odluka o sertifikaciji.

ECOVIVENDI će putem website-a javno objaviti dodeljenu ispravu usaglašenosti.

Nadzor

OPERATOR kojem je dodeljena licenca, a u cilju održanja iste obavezan je da:

  • nastavi sa primenom organskih metoda,
  • upotrebljava znak usaglašenosti za obeležavanje samo sertifikovanog organskog proizvoda,
  • obaveštava ECOVIVENDI u slučaju izmena u organskoj proizvodnji,
  • ispunjava ugovorne obaveze.

ECOVIVENDI planira i realizuje nadzor nad izdatim setifikatom u toku perioda važenja, kako bi se utvrdilo da li se ispunjavaju uslovi za održanje sertifikacije. Nakon nadzora, ponovo se sprovode postupci preispitivanja i odlučivanja.

Pažnja!

Organski proizvod, nad kojim su bile primenjene planirane kontrolne aktivnosti, ispunjava opšte i posebne zahteve za sertifikaciju shodno organskom standardu, će biti sertifikovan. Dodeljena isprava usaglašenosti se izdaje na period ne duži od 12 meseci.

OPERATOR koji vrši izvoz organskog proizvoda, obavezan je da na vreme prijavi planiran izvoz kako bi ECOVIVENDI mogao da obavi sve predviđene kontrolne aktivnosti, uključujući i preispitivanje i odlučivanje pre izdavanja dokumenta usaglašenosti za predmetni izvozni lot.

Ako je sertifikacija odbijena u celosti ili delimično ili je nadzorom utvrđeno da se sertifikacija suspenduje ili povuče, OPERATOR se o istoj obaveštava uz navođenje obrazloženja i informiše o uslovima za nastavak sertifikacije. OPERATORU se ukida pravo na tekstualno pozivanje na organsku proizvodnju kao i upotrebu znaka usaglašenosti.


Pogledajte sledeći korak u postupku sertifikacijeORG znak