Naslovna O nama Politika rada Sertifikacija Korisne informacije Downloads Kontakt

U skladu sa članom 93. Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (,,SL.glasnik RS’’, br.95/20), ECOVIVENDI održava spisak izdatih isprava usaglašenosti i potvrda o organskim proizvodima iz uvoza: Spisak izdatih isprava usaglašenosti

 

U nastavku je lista operatora u skladu sa Ecovivendi privatnim standardom ekv. Regulativi (EU) 2007/834

 

Navedeni podaci su informativnog karaktera a za detaljnije informacije, kontaktirati ECOVIVENDI.